1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

File Firmware Nokia Full INI VietNam được tổng hợp

Thảo luận trong 'File NOKIA' bắt đầu bởi Hackphonehy, 19 - 6 - 2012.

 1. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  List file đang có :

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fpv3rbbnydc0w83w"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fqr5xrk3kikfc33l"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fid1f9i2lhv9q9sl"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fqntgarw2dsa0c2a"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fya4p5xdrknaca92"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fvmm4l0vzc4j02av"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F82qy7wj5h45jsxa"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F0viqs7cu1ryvao7"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F4g7oj8a2drfrv4q"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F15275de1ffao51f"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Flbig1pye8x2064s"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fbzrwk8pfnzsfzya"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F60kthwochz0rc9m"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F4bi1c8q7ucb7jjx"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fhlt646lh80daunz"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Ff11nl2qfgg3or12"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F70grxbyyabvowy9"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F9ojjxauogtgqo5v"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3t7r6dzczm9xs3s"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fgh26wzyodeb47sw" hoanghiep1506
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fjos1o8qaeoisw85"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F404ej6ml6yohlj6"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fg0kh657klevk76h"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fah66kboq0hxs09s"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fav7563cj8953vr1"


  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F1c99eax3m2v93x3" ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fxjxazjmiyqytxsj"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fzj1v37r1fmhhrwi"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F8ht4uxk34ytagb6"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fau5zi9vpg69wbjv"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fn9fqgk0ugckt3va"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fyu7thihihv5h7wh"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F949n45pyzhhslmv"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fqe1j1xhxbhe4x8b"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fzpz1ilh254c4cco"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fgm2picbl0x2ucdq"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F4w7j5h75ci7bcpc"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fwsv83yref4y7deu" Mạnh Trần
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fozbzjm1iyjwlfmz"Link tham khảo ==> "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fvietfones.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3F442310-Nokia-5230-1c-RM-593-T-Mobile-N%E1%BA%A1p-Ti%E1%BA%BFng-Vi%E1%BB%87t-Ok"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F1cd8vi13gp02aym"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fw6cnysy8gvu0w4z" Mạnh Trần
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3h261qty9193khv"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Frs472jqvo54dhns" Mạnh Trần
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fkbhybicv6jh5hql"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fpga7i8h74i4v51n"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fby54q5j28ea3t4n"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fdskfgdme8ifsfj1"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Ffqg2b71w1p9cqdk"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F4wo1vwnmq9y2uug"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fewmp77gnekzzcns"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fo2r85c1c04g0dwa"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fzn8onh6pawyhhfm"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F21362fsgx5r96xe"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F1emq98d3gl09d9g"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fov6472bfy73rafq"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fi8pqsig4vqqjg15" hoanghiep1506
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fv41pitvkbndeitx"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F807r0fwar3p7fjc"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F5ucmsfwgkj10m27"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fudeiob9f1c0j2di"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F9icsk08ze6u7m1p"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fb6v880su29dr115"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fb6v880su29dr115"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fdsvfpk5rbay8q89"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F2757h3l11wvabaw"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F2a63syr4htb527h" ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fvcohg1naz02k6kn"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3e32pracvnp25vc"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F9pvdp22rs9z3fon"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fgsinyi0373rn7ie"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F5a54k6r8c9tz2je"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F5am74hhd05dy4h6"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fmshc4q4bs1gh5gs" "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fvietfones.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3Fp%3D3187579%26posted%3D1%23post3187579"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Ftotb1b16aohd0sr"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fh2b0g6bv29di1qq"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fo1w1vm3fw4rb69m"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F2hin369939mrytp" *
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fcr2m6ewb3ne7e2c" *
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fq727u3lxlzrki3r"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fdg5bdvcxu7i8i9s" ==> TV ok
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F7aw1iikjow5meli" TV ok
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3xymgg31airsv5a"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fbzzrast70lnnzbj" Mạnh Trần
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F9cpwuniy5532v30"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F1dwc4uqdpy9f1y0"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F97r7c4qkcv75rc2"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F2xiawqr7dmtdh2f"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fdb35rd5k5dzzroq"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fqtdq6xobtuvp5xu"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fbsl6fx2qadeu0rh"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fc4b3k6hkwrcejff"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fvq8h348oha41dq1""http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fvietfones.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D346173"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fzru8sm552d7o2f0"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fdu68fgv32cqrag1"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fp49wytp1t91xbum"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fpc0nx6itijye52s"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fflt4g26vex8kd88" Mạnh Trần
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F8ib40nqsn0ld4bk"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F93kao5qud6ng4l4"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fsbgz8km574hte5w"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fusultbx9fdo1xtk"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fh511n6c5i90nyzg"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fkl1iubwnaj875aq"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fu6o2nus4uw0nozg"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F0hlhgp1qlqdx188"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F97r37r517o692in"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fxc0oudj2uadtngg" Mạnh Trần
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3pmz80ap6z26ytn" hoanghiep1506
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fu4ay3qv1c0wjoz8"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F7qdpc97xs2ngdqx"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fmv4vw80ab6tmdgq"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F5fu13676ctifids"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fcgpbt6eeseyz93x"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fct4gd836xj29cqt"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Frdvdd2durs42x8k"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fd76a6c3c4r1vxls"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fgc45uhyrmhgmncp"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fijx5blsk4bulc0s"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fwed7j4rvble7bz3"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F36ns4nvfzof66pq"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fag0wp150hang1d8"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F6r8f4a7ugdq9gjc"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Facepq9a17n0zzit"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Frdq94jvne6imf92"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fhmo4t766bn14rb4"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Finwzggju3x777jx"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fslsm20ysklday8l"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fob1b4u4r9mvnyf8"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F8t829immnre2q0a" Mạnh Trần
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fv20qe1g8ud5u70e"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F199uqend37dlmuc"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fh8g9wjp43bc3ezn" hoanghiep1506
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Foto0ei8y73vl7v3"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3d4q4sjr3mckftb"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fideycrahavd6jk2"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F2e595b5wxpjjwcy"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fodlhl26mc26sp6z"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fojryr15607qu68x" *
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fo2ed9sk6bdilbym"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F42qgc3det7q087u"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F8031o6rk6h4noaw"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fs9d5pj050w59m1l"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fgg464rd5hat9hn8"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fbyzv27rbn1bga71"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F9ctb370mcde7pc6" ok new
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fl3kfw67gfmwbnf5"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fv063qb6sm2ac89u"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fxd97mf28ura3pxa"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F848efs8k2awu338"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fqy17q5d3dp6gq56"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fch3svh3n8sm7ksr"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F7chwq8a8paarem8"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Ff35god4w03am8ue"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fbjdkb2uj99a4vkz"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F9ri35bbigyh22rv" By HoaiTrung
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F4i8ppnn81fs9cas"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fkwmbwfeanhhyc2h" ntc_Mobile
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F955egk593p2q8te"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fpppqirim9bjn93f"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fc8fdq0433fra1q6"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fjvoan2z0nf22755" Xem "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fvietfones.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D345218"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fedwsd1sn30nadka"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fx19lijk3d20883u"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3nlauqsv55afu43"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F3cb65u8td51mfrz"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F86ur2dlhkbuiubz"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fyvqloqfpmu2bx52"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fgs216ftjfnb69ma"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fo5oz7l23t7e964w"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fw3gojrpusr4l00l"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fldq7wvnc9dxwl94"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3Fraq3vw0gnndwux9"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%3F9g4qke8t1aex11v" Mạnh Trần

  Chú ý : những file có đánh dấu * không có TV

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F8f1sy63lt8h1s3z"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fin946g5dit8y78z"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F9apruxf9a98aazb"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fu8f7okpjtbknt7d"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Flpf02shz4v2lanu"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F59noo58196wcioi"
  200 RM-761 v10.60
  200 RM-761 v11.56
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F9u1dqaia854x78t"
  202 RM-834 v20.28
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fe9q1tx688ddo318"
  300 RM-781 v07.03
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F7duj5ozdrwe3kl6"
  302 RM-813 v14.26
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fqagiycp72fxusrf"
  303 RM-763 v13.47
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fhawadqvehe9372b"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fkwyi55c2rsr58c2"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F8t6to35tsg6s2fa"
  ( File full đã xào tiếng việt ô cê )
  500 RM-750 v111.020.0059

  5230 RM-588 V51.0.002
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F8842e4n68i83bgy"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fz9uy3uicavxeggz"
  5800 RM-356 v60.0.003
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F5veok157p9in772"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F11synmw1rumyjk9"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fn5q25st46q4pfyk"( File đã xào TV ô cê nhé)
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F0tzcz82a5322jc4"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fkw7b2c7rzy6dxoz"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fm87j83r0kb9bxnv"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Frar%2FGxr6tcRt%2F701_RM-774_v1110300609_VIETNAM.html"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F0beb32ybbx5l3lu"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Flx20lbcg3oxqp3c"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F165dkcsvopmmlka"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fofxc0x9hnm6v5qn"
  C2-03 RM-702 v07.48
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fi1es58o2aq2okk6"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fbutscaps4j3rkc5"
  C3-01 RM-776 v06.75
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fpj14nd18q1ny6wf"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fznqew320tlgh3n4"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F09oe9l9m0z25amj"
  C5-06 RM-816 v22.6.007
  C6-01 RM-601 v022.014
  C6-01 rm-601 v025.007
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F2r3fm5dvuqued6p"
  C7-00 RM-675 v111.030.0609

  N8 RM-596 v025.007
  N8 RM-596 v111.030.0609
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Feu9i829u6k5qdgn"

  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fc4tiddl7mdvyk2r"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fdt7b0vjo8o7deo3"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fpq8fwjzcp370t02"
  E7-00 RM-626 v022.014
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F0fvposmmx301x2t"

  X1-01 RM-713 v07.50

  X2-00 RM-618 v08.35
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fkxr46fjlnm5lax3"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fw32sdxhn9w8sgdx"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fjq5zp31cg2mijjb"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fbtbiej3z3tiw13d"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fre2dlso7bee08y3"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F3id3jhcdluu3ell"
  "http://kenh21.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fm8vz8eaebzsd4p3"


  Xem Thêm tại: "http://ebookso1.com/forum/threads/29481-Bo-suu-tap-File-Firmware-Nokia-Full-INI-VietNam.html#ixzz1yCk47Jgy" http://ebookso1.com/forum/threads/29481-Bo-suu-tap-File-Firmware-Nokia-Full-INI-VietNam.html#ixzz1yCk47Jgy
  EbookSo1.Com

  yeuanhsa0, xinh9x, Quans2kute and 2 others like this.
 2. Rynokute
  Offline

  Rynokute Thành viên

  Tham gia:
  16 - 7 - 2011
  Bài viết:
  5,538
  Đã được thích:
  446
  Điểm thành tích:
  263
  Hay quá. Full hơn topic trước của anh mh
 3. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  ?? Không có gì để nói
 4. Rain
  Offline

  Rain Be like no other ..

  Tham gia:
  7 - 4 - 2011
  Bài viết:
  12,798
  Đã được thích:
  2,344
  Điểm thành tích:
  603
  Bỏ cái xem thêm đi =)) cũng thế mà
  yeuanhsa0 thích bài này.
 5. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  em nói sao? Ai bảo cũng thế? Ở dv ko có chữ ưu điểm. Ở ebookso1.Com thì có
 6. Truongpro
  Offline

  Truongpro Thành viên

  Tham gia:
  8 - 6 - 2012
  Bài viết:
  261
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  138
  Cái này để làm gì thế @.@?
 7. Hoanganhpro
  Offline

  Hoanganhpro Thành viên

  Tham gia:
  24 - 2 - 2012
  Bài viết:
  31,748
  Đã được thích:
  3,365
  Điểm thành tích:
  603
  Không có ảnh minh hoạ nhỉ.
 8. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  à. Cái này để đút vào đt ý mà

  - - - - - - - - - -

  fw cũng phải ảnh mh hả? Cứ nghĩ nó là con virus 6chân nhé
 9. PhanKhanh
  Offline

  PhanKhanh Thành viên mới

  Tham gia:
  12 - 6 - 2012
  Bài viết:
  379
  Đã được thích:
  41
  Điểm thành tích:
  0
  kiếm giúp e cái n70 tiếng việt bác ơi
 10. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  Có quyền ko suport cho ai mà ko bít sử dụng nút thank :p

Chia sẻ trang này