Home » 2022

ROM ATV 0.5.4 Cho Ugoos AM6 ,AM6-B Plus

Hiện tại Ugoos đã phát hành bản  firmware 0.5.4 ổn định cho Ugoos AM6 AM6B Plus và hôm nay tôi cũng chia sẻ bản rom ATV cho Ugoos AM6 AM6B Plus dựa trên FW mới nhất của Ugoos. Các tính năng cập nhật của Ugoos Changelog 14.10.2022 v.0.5.4 1....
Continue reading

ROM DaivietPDA V2.2 Cho ONN 4k Android TV Box

Vui lòng Hãy đọc kỹ các lưu ý trước đã rồi hãy download Rom này tôi phát hành cho người dùng trên cộng đồng sử dụng ,  Để đảm bảo lợi ích của cộng đồng , do vậy tôi yêu cầu các đơn vị khác , các shop...
Continue reading