Home » Himedia » Sửa chữa Himedia Q10 II , Q10 IV , Q5 II , Q5 IV không khởi động được .

Sửa chữa Himedia Q10 II , Q10 IV , Q5 II , Q5 IV không khởi động được .

Nhận sửa chữa Himedia Q10 II , Q10 IV , Q5 II , Q5 IV , không lên nguồn , không khởi động được , đèn LED vẫn sáng và không lên gì .

Chi tiết liên hệ facebook https://www.facebook.com/daivietpda

Số điện thoại 0975351877