Home » Android Box tx5 » Rom stock img sạch nguyên cho tx5/tx5 limited

Rom stock img sạch nguyên cho tx5/tx5 limited

Theo yêu cầu của nhiều anh em mình làm 1 bản rom androdi 6.0.1 sạch nguyên để cho các bạn dùng .

Mục đích để trở lại trạng thái ban đầu , đặc biệt những rom mình làm ra đều sẵn sàng để xem my k+ mà không cần phải làm gì . hãy cài bản my k+ mới nhất .

Hướng dẫn về android gốc .

Download rom rock 6.0.1  tx5/tx5 limited TX5-stock-myK.7z