Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 8723bs

Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 8723bs5501 Downloads  Loại TX3 Mini và tx3 max loại có bluetooth nhưng wifi 2.4 chip wifi rtl8723bs  .  chú ý phiên bản này cũng có tới 2 loại  và đều đang chạy android 7.1.2 . 1 . Ram 2G bộ nhớ...
Continue reading

Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 2019

Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 201913406 DownloadsLoại TX3 Mini sản xuất năm 2019 . đây là bản 1 số đơn vị đang bán trên thị trường tx3 mini ram 2G bộ nhớ 16G eMMC, sử dụng wifi 2.4 / 5G  AP6330 có bluetooth . liên kết...
Continue reading

Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 2018

Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 20189243 DownloadsLoại TX3 Mini sản xuất năm 2018 . đây là đời đầu tiên của tx3 mini ram 2G bộ nhớ 16G eMMC, sử dụng wifi 2.4 ssv6051 . phiên bản này không còn bán trên thị trường nữa hoặc ít...
Continue reading