Home » Downloads » Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 2019

Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 2019

Download Rom ATV Android 9 TX3 Mini 2019
13628 Downloads

Loại TX3 Mini sản xuất năm 2019 . đây là bản 1 số đơn vị đang bán trên thị trường tx3 mini ram 2G bộ nhớ 16G eMMC, sử dụng wifi 2.4 / 5G  AP6330 có bluetooth . liên kết Một số shop đang bán

Link sản phẩm tx3 mini 2019 DaivietPDA đã cài sẵn android ATV9 hỗ trợ cập nhật OTA

LInk sản phẩm tx3 mini 2019 TueMinh Shop Đã cài sẵn Android ATV9 Hỗ trợ cập nhật OTA

 

 

Size: 645 MB
Version: 1.1
Published: 27 Tháng Mười, 2019