Home » Downloads » Download ROM ATV Beelink GT-King (B922 DDR4)

Download ROM ATV Beelink GT-King (B922 DDR4)

Download ROM ATV Beelink GT-King (B922 DDR4)
1199 Downloads

Đây là rom ATV cho GT-king phiên bản ram DDR4 có số serial bắt đầu bằng B922xxxxxx

Phiên bản đầu tiên sử dụng usb burning tool 2.1.7 để nạp các phiên bản sau sẽ có cập nhật gói zip qua ứng dụng update

Link mua hàng Beelink GT-King Android TV Box Amlogic S922X RAM 4GB DDR4 ROM 64GB

Size: 1.4 GB
Version: v0.1
Published: 3 Tháng Mười Một, 2019