Home » Downloads » Download Smart YouTube TV Hỗ trợ 4K HRD VP9.2 , Không Quảng Cáo

Download Smart YouTube TV Hỗ trợ 4K HRD VP9.2 , Không Quảng Cáo

Download Smart YouTube TV Hỗ trợ 4K HRD VP9.2 , Không Quảng Cáo
18953 Downloads

Ứng dụng YouTube cho các Android TV BOX và TV Chạy Android

Tính năng, đặc điểm

  • Hỗ trợ 4K và 4K HDR vp9 profile 2 ( VP9.2 )
  • chạy mà không có Google Services
  • được thiết kế cho màn hình TV
  • hỗ trợ điều khiển từ xa
  • bàn phím tìm kiếm đa ngôn ngữ
  • Đa ngôn ngữ

Trang chủ của phần mềm https://smartyoutubetv.github.io/

Mã nguồn mở https://github.com/yuliskov/SmartYouTubeTV

Size: 7.6 MB
Version: 6.17.216
Published: 21 Tháng Mười Một, 2019