Download ROM ATV Beelink GT-King (B922 DDR4)

Download ROM ATV Beelink GT-King (B922 DDR4)1204 DownloadsĐây là rom ATV cho GT-king phiên bản ram DDR4 có số serial bắt đầu bằng B922xxxxxx Phiên bản đầu tiên sử dụng usb burning tool 2.1.7 để nạp các phiên bản sau sẽ có cập nhật gói zip qua ứng...
Continue reading