Home » Sửa Android TV Box » Unbrick Mibox 4k global Lỗi Ram, thay thế ram mới

Unbrick Mibox 4k global Lỗi Ram, thay thế ram mới

Mibox 4k global phiên bản quốc tế Hard Brick ,  hoặc liên tục khởi động lại , chung tôi nhận unbrick tất cả các loại mibox không lên nguồn , lỗi không nhận HDMI , mibox bị mất nguồn .

Dịch vụ unbrick android box xiaomi box Mibox 4k global, mibox 3s enhanced , Mibox 3s 2017 , Mibox 3 pro , Mibox 3c .

Nâng cấp bộ nhớ 8GB , 16GB , 32GB cho tất cả các loại xiaomi mibox

Cài đặt rom tiếng việt cho mibox 3 enhanced , Mibox 3s 2017 , Mibox 3 pro , Mibox 3c

Liên hệ : https://www.facebook.com/daivietpda

Mobile : 0975351877

 

Comments are closed.