Home » Sửa Chữa Điện Thoại » Unbrick Amazon Fire 5th 2015 MT8127

Unbrick Amazon Fire 5th 2015 MT8127

Amazon Fire 5th 2015 MT8127 không lên nguồn , màn hình đen xì , Unbrick do downgrade xuống bản 5.1.2

Sửa chữa bootloop do flash rom sai phiên bản .

Dịch vụ unbrick Amazon Fire 5th  lấy ngay , nếu bạn cần thì liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ facebook hoặc số điện thoại

Địa chỉ facebook . https://www.facebook.com/daivietpda

Mobile . 0975351877