Home » Sửa Android TV Box » Android TV Box Vinabox X3 Amlogic S905X cổng HDMI Không tín hiệu Sửa chữa OK

Android TV Box Vinabox X3 Amlogic S905X cổng HDMI Không tín hiệu Sửa chữa OK

Vinabox X3 Amlogic S905X khi cắm nguồn vào HDMI không nhận , không có tín hiệu gì trên màn hình , nhưng cổng AV vẫn nhận tín hiệu và sử dụng bình thường . Chạy phần lại phần mềm hoài cũng không lên hình

DaivietPDA Nhận sửa chữa các loại android box Vinabox X3 , các loại s905x không nhận tín hiệu HDMI , HDMI không lên hình  .

Sửa chữa Android tv box Vinabox x3 không lên hình ,Android box S905X  không lên nguồn

Nguyễn Văn Đại facebook https://www.facebook.com/daivietpda , điện thoại 0975351877