Home » Kinh nghiệm sử dụng Android TV BOX » Zidoo S9X RTD1295 – Cấu Hình NAS Samba để máy tính và các thiết bị nhìn thấy

Zidoo S9X RTD1295 – Cấu Hình NAS Samba để máy tính và các thiết bị nhìn thấy

Trên zidoo s9x sử dụng chip RTD1295 và nền tàng này rất tuyệt vời vì có hệ thống NAS sử dụng OpenWrt có rất nhiều tính năng hay tuy nhiên mặc định cấu hình của nó chưa thực sự tốt cho người mới bắt đầu .

Bài này mình sẽ chia sẻ cách cấu hình OpenWrt để làm NAS một cách tiện lợi nhất cho anh em .

Để bật tính năng chia sẻ file trong mạng nội bộ các bạn phải truy cập vào web view trên zidoo s9x để cài đặt .

Từ trình duyệt máy tính ta gõ địa chỉ IP của zidoo s9x ví dụ 192.168.1.100 để vào giao diện web openwrt .

Vào mục NAS Services > SAMBA

Tích vào Enable và nhập tên host mong muốn để kích hoạt SAMBA service . Lưu và áp dụng .

 

Bây giờ dịch vụ samba đã hoạt động tuy nhiên ở zidoo s9x mặc định samba nó không hiện thị network devices trên máy tính và các thiết bị trong mạng , điều này dẫn đến việc sử dụng trên một số thiết bị là khó khăn , ví dụ cái tv samsung nhà mình nó không có nhập địa chỉ IP mà chỉ quét các network devices trong mạng .

Cấu hình cho các thiết bị trong mạng có thể nhìn thấy zidoo s9x như hình dưới

 

Vào mục Edit Template và xóa bỏ cấu hình mặc định và thay thế đoạn cấu hình bên dưới , sau đó lưu lại & áp dụng .

[global]
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
# interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = |CHARSET|
workgroup = |WORKGROUP|
browseable = yes
domain master = no
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = nobody
guest ok = yes
invalid users = root
local master = no
load printers = no
map to guest = Bad User
# max protocol = SMB2
# min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = no
printable = no
security = user
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
# socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
writeable = yes
min receivefile size = 512
use sendfile = true
aio read size = 4096
aio write size = 4096
write cache size = 1024000
read raw = yes
write raw = yes
getwd cache = yes
oplocks = yes
#max xmit = 65535
max xmit = 131072
dead time = 0
large readwrite = yes

[shara]
path = /mnt
read only = no
guest ok = yes

Thử sao chép một tập tin từ zidoo s9x đến pc đạt tốc độ khá tốt .

Chúc các bạn thành công .