Home » Review Android TV Box » So sánh màu sắc trên Amlogic s905x2 và Amlogic s905x – Độ mượt trên mibox và KM9

So sánh màu sắc trên Amlogic s905x2 và Amlogic s905x – Độ mượt trên mibox và KM9

Bài viết sẽ update thêm thông tin khi mình rảnh .

XEM PHẦN VIDEO SO SÁNH ĐỘ MƯỢT Ở CUỐI BÀI VIẾT

Theo yêu cầu của 1 số anh em trên nhóm hội android box , tôi xin làm cái video để so sánh màu sắc giữa km9 và mibox

Bài so sánh quay bằng điện thoại do vậy chất lượng không cao , các bạn thông cảm , trong video nếu có chỗ nào nói không chuẩn mong anh em góp ý cho mình nhé .Link video ở cuối bài viết .

Tôi không đánh giá box nào hơn box nào kém , vì cả 2 đều có cái thế mạnh riêng , các vấn đề so sánh khác xin đề cập ở 1 bài khác , còn bên dưới đây là các hình ảnh được cắt từ video để cho các bạn so sánh dễ hơn .

chú ý ảnh rất lớn do vậy tôi chỉ đưa vài hình ảnh còn full ảnh anh em vào link cuối bài viết .

 

ẢNH CHỤP KM9 1

ẢNH CHUP MIBOX 4K 1

ẢNH CHỤP KM9 8

ẢNH CHỤP MIBOX 8

LINK FULL ẢNH CẮT TỪ VIDEO

Chú ý nhìn vào tên của ảnh để nhận biết , tôi không muốn dùng phần mềm chỉnh sửa .

https://drive.google.com/open?id=14qGx4KOaO2YC16TlvWHVJi-lHtFkFgkd

LINK VIDEO SO SANH MÀU SẮC:

VIDEO SO SÁNH ĐỘ MƯỢT :