Home » Himedia » Himedia Q1 IV Không lên nguồn , đèn đỏ , thay thế emmc ok .