Home » Chia Sẻ ROM ANDROID BOX » Hướng dẫn cập nhật Plugin Youtube2 Cho Volumio

Hướng dẫn cập nhật Plugin Youtube2 Cho Volumio

Plugin Youtube2 là một tiện ích để cho bạn có thể chơi nhạc từ youtube trên volumio box ,chú ý là bản thân volumio không suport cho youtube mà đây chỉ là 1 plugin của tác giả bên thứ 3 do vậy chúng ta cần cài đặt plugin này vào nếu muốn sử dụng youtube trên volumio

Gần đây do Google Youtube thay đổi API của họ dẫn đến rất nhiều các tiện ích sử dụng API đều phải cập nhật theo google và youtube2 cho voumio cũng không ngoại lệ , tuy nhiên trên volumio sẽ khó khăn hơn các nền tảng khác do phụ thuộc vào các thư viện cốt lõi khác như ytdl-core

Hướng dẫn cập nhật bản Youtube2 mới nhất cho volumio . tác giả của plugin youtube2 phát hành ở trang [PLUGIN] YouTube2

Hướng dẫn này tôi sẽ chia ra làm 2 phần , phần 1 là cài đặt mới luôn từ đầu và cập nhật mới khi đang sử dụng bản trước đó . những bạn đang sử dụng bản volumio đã cài đặt sẵn bản rom tối ưu của bên tôi trên phần cứng tx3 mini ở đây thì có thể làm theo phần 2 nhé , hoặc nếu các bạn đã khôi phục cài đặt gốc rồi thì có thể cài đặt mới

Để dễ dàng hơn cho những người mới lần đầu làm công việc này thì tôi có làm 1 video chia sẻ cách cài đặt chi tiết bao gồm cả cài mới và cập nhật Video hướng dẫn

1 . video cài đặt mới plugin youtube2 https://www.youtube.com/watch?v=UqlYPjOUJzE

2 . video cập nhật plugin youtube2 https://www.youtube.com/watch?v=nOaN_wvn_kg

1 . Cài đặt mới Plugin Youtube2 .

Trước tiên bạn cần bật SSH cho volumio bằng cách vào trang DEV trên trình duyệt và ENABLE SSH như hình dưới .

Download phần mềm putty về máy tính và cài ra để truy cập ssh vào volumio Download Putty nhập các thông số như hình dưới và open

Nhập login là volumio sau đó nhấn enter, và mật khẩu là volumio sau đó nhấn enter .

Sau khi đăng nhập ssh thành công sẽ được như hình dưới .

Bây giờ bạn copy lần lượt các dòng bên dưới đây để cài đặt mới bản youtube2 mới nhất .

mkdir youtube2-plugin
cd youtube2-plugin
git clone https://github.com/patrickkfkan/volumio-youtube2.git
cd volumio-youtube2
volumio plugin install

Nếu thời gian trên box của các bạn sai thì cần sửa lại thì mới có thể git cllone được .

sudo nano /etc/default/crda
   ( sua REGDOMAIN=VN )
timedatectl set-ntp true
sudo dpkg-reconfigure tzdata

Khi thấy thông báo cài đặt thành công thì nhấn Ctrl + C để đóng lại , sau đó vào cài đặt , tiện ích , tiện ích đã cài đặt và bật youtube , và đã hoàn thành .

Ngoài ra khi sử dụng youtube2 hiện nay đang bị lỗi bị cắt bỏ đoạn cuối bài hát khi đang player thì có thể cài trình phát nhạc MPD v0.21.16 bằng các lệnh dưới đây

wget http://ota.daivietpda.com/mpd-0.21.16.armv7-20191227-ogvma.tar.gz
cd /
sudo tar xzf /home/volumio/mpd-0.21.16.armv7-20191227-ogvma.tar.gz
cd /opt/mpd-0.21.16_20191227/bin
./mpd --version
sudo ./systemd-switch-mpd.sh
sudo systemctl status mpd

2 . Cập nhật Plugin Youtube2

Trước đó bạn đang sử dụng bình thường sau đó không còn chạy được nữa thì có thể cập nhật bản mới này bằng các lệnh sau đây .

chúng ta cũng đăng nhập SSH vào volumio rồi copy từng dòng và dán vào putty nhé .

cd ~/youtube2-plugin/volumio-youtube2/
git pull
volumio plugin update

Khởi động lại volumio khi hoàn thành . nếu bạn sử dụng Google Youtube API thì cần xác thực lại để sử dụng .